T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Rize İl Sağlık Müdürlüğü Rize Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Rize İl Sağlık Müdürlüğü Rize Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Misyon & Vizyon

Güncelleme Tarihi: 04/04/2018

Misyonumuz

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, "Sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak, fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali" olarak tanımlamıştır. Biz de sağlık ve bakım hizmetini, çok odaklı paylaşıcı yönetim anlayışı ile, herkese eşit şekilde, verimli, güvenli, etkin, sürekli bilgi ve teknolojinin ve fiziki imkanların güncellenmesi ile vermek, tüm insanlara, çalışanlara saygı duymak, sağlıklarına ve hayatların boyunca sağlıklı yaşamalarına hizmet etmek için varız.

Vizyonumuz

Devletimizin kurumumuza kazandırdığı ve kazandıracağı en son fiziki imkanları, bilimsel, teknolojik yenilikleri, en verimli, en doğru, profesyonel kadrolarla kullanarak, uluslararası akredite kuruluşları tarafından belgeli, örnek model projelerle üst düzey sağlık hizmeti sunmaktır.

Kalite Politikamız

- Hasta mahremiyetini dikkate almak.
- Hasta ve çalışan memnuniyetini en üst aşamaya taşımak.
- Herkese eşit hizmet vermek.
- İnsana saygıyı temel ilke edinmek.
- Kaliteli sağlık zorunluluktur bilinci ile çalışmak.
- Yönetimde katılımcı, şeffaf ve hakkaniyet önceliktir.
- Öz değerlendirme olmazsa olmazımızdır.
- Takım olmak, çalışanları motive etmek, her zaman hedefler koymak.
- Kederi de, sevinci de paylaşmak.
- Bilimsel , teknolojik , endüstriyel ve ekonomik gelişimden en yüksek verimde yararlanmak.